Endret: 10 mai 2019     Opprettet: 25 apr 2019

Ta vel imot nye beboere i parken …

Bigården ved komposthuset

De er små, de er mange og de er fredelige.  Les mer om ByBi og urban birøkt her.

Ansvarlige: 

Evelina Bakland, Pilestredet Park 24. Tlf: 41302513

Maren Hamborg, tlf: 91364245