6 nov 2017

Parkering forbudt i Pilestredet Park

Pilestredet Park er et privat bo- og næringsområde og skal i størst mulig utstrekning være uten motorisert ferdsel. Alle innkjøringsveier er stengt med bommer hvor det også er oppsatt parkering forbudt-skilter. Ved overtredelse av parkeringsbestemmelsene kan det bli ilagt et parkeringsgebyr av Time Park.

Ved feilparkering av kjøretøy kan man henvende seg til Timepark 23 08 01 99 eller vakttelefon utenfor ordinær åpningstid 482 12 418.

For nødvendig kjøring må man låne en bomnøkkel og få utlevert parkeringstillatelse. Nærmere info om dette her.