Nøkkel til bom

Pilestredet Park skal være et bilfritt område, og alle bommer er låst.

 

Ved spesielle behov kan nøkkel til bommene lånes av Coor, som drifter eiendommen, mot et depositum på kr 500,– kontant. Utlevering av nøkkel avtales med Coor på hverdager 8.30–14.00 og senest én dag før. 

Servicetelefon: 91 82 20 20