Kildesortering og gjenbruk

Boligsameiene i Pilestredet Park besluttet i april 2011 å gå over til det nye utvidede kildesorteringsopplegget for husholdningsavfall som Oslo kommune innfører i hele Oslo.

Last ned visuell guide til Kildesortering.

Kart over mijløpunkter

Kildesortert matavfall og plastemballasje hentes sammen med restavfallet i søppelrommene. Plastemballasjen skal være ren og legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige handleposer. Posene knytes så med dobbel knute og legges i samme beholder.

Blå og grønne poser kan hentes kostnadsfritt på nærbutikkene: COOP Prix, Rimi og Rema eller Pilestredet Parks minigjenbruksstasjon, Stensberggaten 20/Pilestredet park 7. I søppelrommene er det også containere for papir og batterier/lyspærer. Husk å brette sammen pappesker så de ikke fyller opp plassen. Nærmere opplysninger om kildesorteringen finnes på: http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/

Ikke husholdningsavfall

Alt som ikke er husholdningsavfall skal ikke kastes eller plasseres i søppelrommene. Dette gjelder blant annet flasker, glass og klær. På området er det plassert egne containere for glass, flasker og klær som kan benyttes. Det er heller ikke tillatt å plassere elektriske apparater, metallgjenstander, møbler, madrasser, byggematerialer eller andre ting på gulvet. Store ting som ikke kan leveres på minigjenbruksstasjonen (se nedenfor) som senger, komfyrer og liknende, må beboere levere selv på en gjenbruksstasjon.

Minigjenbruksstasjonen i Pilestredet Park er et flott tilbud til beboere i nærmiljøet. Her tar de imot avfall inntil 0,5 m3  som du kan bære med deg av følgende:

 • Klær og tekstiler
 • Små gjenstander til ombruk
 • Metall
 • Trevirke, maks 1 meter i lengde
 • Vi tar ikke i mot impregnert trevirke. Dette må leveres ved nærmeste gjenbruksstasjon.
 • Keramikk og porselen
 • Papir, papp og kartong
 • Glass- og metallemballasje
 • Batterier, lysstoffrør og lyspære
 • Farlig avfall
 • Små elektriske apparater
 • Plastprodukter
 • Isopor
 • Brennbart

Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl. 16.00–19.30

Minigjenbruksstasjonen i Pilestredet ligger langs veien opp fra plassen ved Rema og opp mot Stensberggaten, på hjøret av muren ved gamle Kvinneklinikken.

Den nærmeste større gjenbruksstasjonen er:

Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87, 0582 Oslo.

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 07.30-19.30, Lørdag kl. 09.00-14.30

For husholdninger er det gratis å levere gjenstander på gjenbruksstasjoner. Bortkjøring av saker som renholdsetaten ikke tar med seg, må kostes av hvert enkelt boligselskap og fører til høyere kostnader enn nødvendig for fellesskapet.