Kildesortering og gjenbruk

Boligsameiene i Pilestredet Park besluttet i april 2011 å gå over til det nye utvidede kildesorteringsopplegget for husholdningsavfall som Oslo kommune innfører i hele Oslo.

Last ned visuell guide til Kildesortering.

Kart over miljøpunkter

Kildesortert matavfall og plastemballasje hentes sammen med restavfallet i søppelrommene. Plastemballasjen skal være ren og legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige handleposer. Posene knytes så med dobbel knute og legges i samme beholder.

Blå og grønne poser kan hentes kostnadsfritt på nærbutikkene: COOP Prix, Rimi og Rema eller Pilestredet Parks minigjenbruksstasjon, Stensberggaten 20/Pilestredet park 7. I søppelrommene er det også containere for papir og batterier/lyspærer. Husk å brette sammen pappesker så de ikke fyller opp plassen. Nærmere opplysninger om kildesorteringen finnes på: http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/

Ikke husholdningsavfall

Alt som ikke er husholdningsavfall skal ikke kastes eller plasseres i søppelrommene. Dette gjelder blant annet flasker, glass og klær. På området er det plassert egne containere for glass, flasker og klær som kan benyttes. Det er heller ikke tillatt å plassere elektriske apparater, metallgjenstander, møbler, madrasser, byggematerialer eller andre ting på gulvet. Store ting som ikke kan leveres på den mobile minigjenbruksstasjonen (se nedenfor) som senger, komfyrer og liknende, må beboere levere selv på en gjenbruksstasjon.

Mobil minigjenbruksstasjon er et bemannet tilbud, der en spesialtilpasset container blir utplassert en gang i uken. Her tar de imot avfall inntil 0,5 m3  som du kan bære med deg av følgende:

 • klær, tøy og tekstiler
 • metall
 • trevirke, maks 1 meter i lengde (ikke impregnert trevirke, som må leveres ved en større gjenbruksstasjon.) 
 • keramikk og porselen
 • papir, papp og kartong
 • batterier, lysstoffrør og lyspære
 • farlig avfall
 • små elektriske apparater
 • små gjenstander til ombruk (små elektriske apparater kan ikke leveres til ombruk)
 • plastprodukter
 • isopor

Stasjonen settes innenfor bommen på plassen utenfor REMA tirsdager kl.16.00–19.30. 

Den nærmeste større gjenbruksstasjonen er:

Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87, 0582 Oslo.

For husholdninger er det gratis å levere gjenstander på gjenbruksstasjoner. Bortkjøring av saker som renholdsetaten ikke tar med seg, må kostes av hvert enkelt boligselskap og fører til høyere kostnader enn nødvendig for fellesskapet.