Kart over området

Her er 2 kart over området: ett fra informasjonstavlen og ett som viser fellesområdene.

Kart på informasjonstavle

 

 

Kart hvor fellesarealene er farget grønne.