Endret: 1 apr 2017     Opprettet: 31 mar 2017

Hundehold

Det er vedtektsfestet at det er båndtvang for hunder året rundt …

I vedtektene punkt 7 står det:

Hunder skal til enhver tid holdes i bånd og må ikke slippes løs på sameieeiendommen. Den som lufter hund på sameieeiendommen, skal straks fjerne ekskrementer som hunden måtte etterlate på eiendommen. Dyr/hunder må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser. 

Ved skiltene som varsler båndtvang, er det montert bokser hvor hundeeiere kan forsyne seg med hundeposer.