Drift av fellesområder

Coor har ansvaret for daglig drift av fellesområdene i Pilestredet Park (PPØ).

Ved henvendelser angående driftstjenester, leie av bomnøkkel og andre saker som berører fellesområdene i Pilestredet Park, vennligst ta kontakt med:

Coor servicesenter:

Øystein Hoel er ansatt i Coor og er engasjert som driftsleder i PPØ og kan kontaktes på

Driftsleder har ansvar for blant annet å

  • holde fellesområder ryddige og pene
  • organisere og følge opp daglig drift
  • følge opp avtaler mellom PPØ og leverandører
  • gjennomføre avtalte prosjekter
  • fakturakontroll

Fellesområdene omfatter

  • offentlig tilgjengelige trafikkarealer, gangveier og plasser
  • friområder og parker som Kvinneklinikkparken, Gjenbruksparken og Sentralparken
  • teknisk kulvert
  • verneverdig mur mot Nordahl Bruns gate og Pilestredet