Drift av fellesområder

Obos Eiendomsdrift AS, et selskap i OBOS–gruppen, har ansvaret for daglig drift av fellesområdene i Pilestredet Park (PPØ).

Ved henvendelser angående driftstjenester, leie av bomnøkkel og andre saker som berører fellesområdene i Pilestredet Park, vennligst ta kontakt med:

Obos Eiendomsdrifts servicesenter:

 • Telefon: 22 99 18 80 på dagtid mellom kl 0900 – 1500.
 • epost: oboseiendomsdrift(at)obos.no

Tom Nyhus er ansatt i Obos Eiendomsdrift og er engasjert som driftsleder i PPØ og kan kontaktes på

 • epost: tom.nyhus(at)obos.no
 • telefon: tlf 22 99 18 80

Driftsleder har ansvar for blant annet å

 • holde fellesområder ryddige og pene
 • organisere og følge opp daglig drift
 • følge opp avtaler mellom PPØ og leverandører
 • gjennomføre avtalte prosjekter
 • fakturakontroll

Fellesområdene omfatter

 • offentlig tilgjengelige trafikkarealer, gangveier og plasser
 • friområder og parker som Kvinneklinikkparken, Gjenbruksparken og Sentralparken
 • teknisk kulvert
 • verneverdig mur mot Nordahl Bruns gate og Pilestredet