Drift av fellesområder

Coor har ansvaret for daglig drift av fellesområdene i Pilestredet Park (PPØ).

Ved henvendelser angående driftstjenester, leie av bomnøkkel og andre saker som berører fellesområdene i Pilestredet Park, vennligst ta kontakt med:

Coor servicesenter:

Øystein Hoel er ansatt i Coor og er engasjert som driftsleder i PPØ og kan kontaktes på

 • epost: oystein.hoel@coor.com
 • telefon: tlf 918 22 020

Driftsleder har ansvar for blant annet å

 • holde fellesområder ryddige og pene
 • organisere og følge opp daglig drift
 • følge opp avtaler mellom PPØ og leverandører
 • gjennomføre avtalte prosjekter
 • fakturakontroll

Fellesområdene omfatter

 • offentlig tilgjengelige trafikkarealer, gangveier og plasser
 • friområder og parker som Kvinneklinikkparken, Gjenbruksparken og Sentralparken
 • teknisk kulvert
 • verneverdig mur mot Nordahl Bruns gate og Pilestredet