Endret: 3 sep 2019     Opprettet: 16 des 2017

Containere og avfallssekker

Retningslinjer for plassering:

Den som har behov for å sette containere eller avfallssekker i Pilestredet Park, må melde fra til driftsleder for å få anvist sted for plassering. Dette for å sikre at containere eller sekker ikke er til hinder for ferdsel eller står i veien for snørydding, søppelbiler, utrykningsbiler m.m. Sekker som er hensatt uten tillatelse, vil bli fjernet umiddelbart.

Driftsleder trenger også å være orientert om hvem som står ansvarlig for bortkjøring av avfallet. 

Driftsleder Øystein Hoel kontaktes pr. e-post: oystein.hoel@coor.com