1 jul 2020

Ombygging av Høyskoleplassen

Statsbygg har store plager med vanninntrenging i Høyskolebygget. For å finne ut av årsaken til problemene har de startet med å fjerne eksisterende dekke og membran over nordre del av plassen samt steintrapp og 2 bed. 

 

22.6.20 ble det avholdt et møte på stedet med driftsleder i Høyskolebygget (Statsbygg), representant fra entreprenør, 2 fra Coor, 2 fra Thonbygget og Bjørn fra PPØ. Vi ble orientert om at hele plassen planlegges ombygd med ny membran, nytt system for å fange opp og lede bort vann som siger ned til plassen, og nytt dekke. Prisen kan komme på ca. 10 mill kr. Beløpet er langt større enn hva som er bevilget, slik at man bare blir ferdig med den delen som nå er iverksatt i år. Resten av plassen blir ferdigstilt i 2021 eller 2022. 

 

De arbeidene som nå gjennomføres, vil eliminere problemet med vanninntrenging i Thonbygget. Dører inn til garasjeanlegget og Thonbygget må heves. PPØ skal komme tilbake med forslag til ny beplanting i bedene. Det ble også understreket at toppdekket skal være betong med innslag av brostein slik som det var.