Sameierne

Pilestredet Park 21 Pilestredet Park 21

Parkhuset Sameie Pilestredet Park 20

Medisinen Brl Pilestredet Park 24

Bakkehaven BS Pilestredet Park 23

Velhaven BS Pilestredet Park 22

Hospitalhaven BS Pilestredet Park 25

Sentralparken Brl Pilestredet Park 26

Pilehaven BS Pilestredet Park 27

Parkstredet BS Pilestredet Park 39

Parkhaven BS Pilestredet Park 38

Statsbygg Pilestredet Park 1,42,43

Sameiet Thonbygget SE Pilestredet Park 30,32,34,36

Oslo Studentsamskipnaden Pilestredet Park 45

Utsyn BS Pilestredet Park 1,2,3,4,5

Pilestredet AS, Dr. Brands barnehage, Pilestredet Park 6

Domus Medicus AS Pilestredet Park 7

Stensberggaten 10–14 BS Stensberggata 10,12,14

Pilestredet Park 11–13 Brl Pilestredet Park 11,12,13

Studio Pilestredet 1 BS Pilestredet Park 14

BRL Studio Pilestredet 2 Pilestredet Park 15

Pileparken BS Pilestredet Park 18,19

Solhaven BS Pilestredet Park 28