Sameierne

Oppdatert 13.06.2017

 

Pilestredet Park 21 Oslo Pilestredet Park 21

 

Parkhuset Sameie Pilestredet Park 20

 

Medisinen Brl Pilestredet Park 24

 

Bakkehaven BS Pilestredet Park 23

 

Velhaven BS Pilestredet Park 22

 

Hospitalhaven BS Pilestredet Park 25

 

Sentralparken Brl Pilestredet Park 26

 

Pilehaven BS Pilestredet Park 27

 

Parkstredet BS Pilestredet Park 39

 

Parkhaven BS Pilestredet Park 38

 

Statsbygg Øst Pilestredet Park 41,42,43

 

Sameiet Thonbygget SE Pilestredet Park 30,32,34,36

 

Oslo Studentsamskipnaden Pilestredet Park 45

 

Utsyn BS Pilestredet Park 1,2,3,4,5

 

Pilestredet AS, Dr. Brands barnehage, Pilestredet Park 6

 

Domus Medicus AS Pilestredet Park 7

 

Stensberggaten 10–14 BS Stensberggata 10,12,14

 

Pilestredet Park 11–13 Brl Pilestredet Park 11,12,13

 

Studio Pilestredet 1 BS Pilestredet Park 14

 

BRL Studio Pilestredet 2 Pilestredet Park 15

 

Pileparken BS Pilestredet Park 18,19

 

Solhaven BS Pilestredet Park 28