Om Pilestredet Park

Pilestredet Park er et området i Oslo hvor Rikshospitalet lå fra 1883 til det flyttet til Gaustad i mai 2000. Her har en helt ny bydel tatt form: en bilfri, grønn oase åpen for alle, med boliger, næringsvirksomhet, barnehager og høyskole, kun en kort spasertur unna Slottsparken, Nationaltheatret og Stortinget.

I utbyggingsperioden samarbeidet Statsbygg og Oslo kommune om å utvikle området etter byøkologiske prinsipper ved å knytte sammen gode miljøløsninger til en helhet. I dag har Pilestredet Park Økodrift (PPØ) ansvar for fellesarealer og felles infrastruktur på området. PPØ drifter dette nettstedet.

 

  • Arealet på ca. 70.000 m2 består av nye, moderne hus, gamle sykehusbygninger som er restaurert, og et grøntområde med nær 250 trær

 

  • I alt er det i dag 22 nærings- og boligselskaper på området,  hvorav 3 er rene næringsselskaper, 5 er kombinerte nærings- og boligselskaper og 14 er rene boligselskaper organisert som borettslag og boligsameierselskap.

 

  • Boligdelen består av 1380 leiligheter totalt, noe som med dagens (vår 2017) kvadratmeterpriser omfatter verdier på nær 10 milliarder kroner.

 

  • Den største næringsaktøren er Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg befinner det seg 2 dagligvareforretninger, 2 barnehager, 1 spisested, flere legesentre og kontorer på området.

 

  • Alle nærings- og boligselskapene er sameiere i Pilestredet Park Økodrift (PPØ), som står for forvaltning og drift av fellesområdene og har et styre med 6 styremedlemmer og 3 vararepresentanter.

 

  • PPØ har engasjert OBOS Eiendomsforvaltning som forretningsfører og Coor Eiendomsdrift for å ivareta daglige oppgaver. Til drift av grøntanlegg har PPØ engasjert Braathen Landskapsentreprenør AS