Endret: 1 okt 2016     Opprettet: 12 jan 2016

Nytt returpunkt for glass- og metallemballasje

En ny container for glass- og metallemballasje er plassert ved Utsyn ytterst i innkjøringen til Hospitalplassen (ved krysset Stensberggata/Sofies gate).