14 mar 2018

Vyer for parken

– Ingenting i en park er så dyrt som gress, slo tidligere slottsgartner Tor Smaaland fast på PPØs beboermøte 13. mars. Fra et lønnsomhetsperspektiv er det derfor lurt å erstatte plen med eng eller fargerike stauder på egnede steder. Men ikke nok med det: Hvis beplantingen gjøres på en gartnerfaglig måte som tar hensyn til jordsmonn, solforhold og andre vekstkritiske faktorer på hele uteområdet, vil resultatet bli frodigere og mer innbydende enn i dag til glede for både små og store.

Gjennom en presentasjon som omfattet alt fra bratte hellinger til små kriker og kroker, illustrerte Smaaland sine poenger ved å vise før- og etter-bilder som lot til å begeistre en lydhør forsamling. Da innlegget var over, var ingen uenige i at dagens park trenger oppgradering, for PPØ-styret  fikk full støtte til å iverksette de tiltak som anses som nødvendige for å sette i gang raskest mulig. 

Hva som skjer videre er avhengig av hvilke vedtak som fattes på årsmøtet 23. mai. Da skal  hver av PPØs 22 sameiere avgi sin stemme, basert på den foreløpige planen, pluss en tilhørende kostnadsramme. Det som imidlertid er sikkert, er at utbyggerne investerte nesten 55 millioner i det som ble kalt utomhus/parkanlegg  i etableringsfasen, og at kravet om at forvaltningen skal følge byøkologiske prinsipper, fortsatt gjelder.  Disse har endret seg i mellomtiden, samtidig som enhver form for drift koster en god del penger. 

Smaalands gjennomgang levnet dessuten liten tvil om at «ingenting gror så raskt som forfall». På tross av alle prisene som Pilestredet park er tildelt underveis, ble påstanden  grundig dokumentert ved hjelp av fotografier som han har tatt under sine mange vandringer etter at han ble engasjert for å vurdere tilstanden og hva som kan forbedres.  Dermed gjenstår spørsmålet om dette bør fortsette, eller om det heller er tid for å ta grep og satse?