12 apr 2020

VÅRONN

Det er vår i luften. En dugnadsgjeng har ryddet parken, fuglekasser har kommet opp og nødvendig ryddearbeid er unnagjort. Gode naboer!

De siste årene har Små landskap stått for planlegging og gartnerdrift. I år overtar Braathen Landskapsentreprenør AS denne oppgaven, og de starter arbeidet rett over påske.