8 sep 2020

Trepleie

I Pilestredet park vokser mange trær, og disse krever stell. I den anledning er arborist Andreas Løvold engasjert til kartlegging. 276 trær er nummerert og listet opp med bl.a. artsnavn; plassering i parken; nødvendige, prioriterte tiltak; og treets livsfase. Med dette som grunnlag er det bestemt at 25 trær med prioritet 1 skal beksjæres i år. Arbeidet er i gang og blir utført under ledelse av arborist Ådne Haugen.