19 jun 2019

Ting tar tid

Noen lurer kanskje på hvor blomsterprakten i parken blir av.

Nye planter trenger tid og gode værfohold for å gro til, og været har ikke vært på vår side. For eksempel har tilvekstene til staudene langs Parkstredet gått langsommere enn forventet, trolig pga. kald og våt vårsesong og skygge.. Derfor fjernes i år risene etter løkbomstringen. Slik får staudene bedre spillerom. Neste forsommer vil mye se ut som på bildet, som er fra Oscars gate 27. Dette ble plantet høsten 2017. Ha en spirende dag!