Endret: 17 des 2018     Opprettet: 22 nov 2018

Stengning av vannet

Torsdag 29. november kl. 23.00 vil vanntilførselen bli avstengt 2–3 timer.

Det skal utføres vedlikeholdsarbeider på hovedvannledningen i kulvert. Arbeidet vil bli avsluttet tidlig fredag morgen, men vi kan ikke si akkurat når.

Når det tappes vann første gang fredag, vil det være noe luft i rørene, og dette kommer ut gjennom krana.

Det anbefales å ha tappet noen vann i en bøtte eller liknende for skylling av toalettet etc.

Styret i PPØ
21.11.2018