Endret: 13 okt 2017     Opprettet: 2 okt 2017

Stengning av vannet

Vannet stenges torsdag 12. oktober kl. 23.00 og åpnes igjen fredag ca. kI. 05.00.

Torsdag 12. oktober kl. 23.00 vil vanntilførselen til eiendommen bli avstengt fram til ca. kI. 05.00. fredag morgen.

Det skal utføres vedlikeholdsarbeider på hovedvannledningen i kulvert. Arbeidet vil bli avsluttet tidlig fredag morgen, men vi kan ikke si akkurat når.

Når det tappes vann første gang fredag, vil det være noe luft i rørene og dette kommer ut
gjennom krana.

Det anbefales å ha tappet noe vann i en bøtte eller liknende for skylling av toalettet etc.

Styret i PPØ
02.10.2017