Endret: 13 jun 2018     Opprettet: 24 mai 2018

Solid flertall for park-oppgradering

Styret fikk gjennomslag for å følge opp perspektivplanen. I 2018 skal 3 områder oppgraderes: Topp-platået, som er området foran Kvinneklinikken og øverst i trappen. Heia, som er skråningen ned ned mot vannrennen. Parkstredet, som er gangveien nedenfor Sentralparken og ut i Pilestredet. Kostnadsrammen er 1,5 mill. kroner.

Frammøtet var usedvanlig godt både av stemmeberettigede og interesserte beboere. En sameierrepresentant fremmet forslag om å la saken bero for å konkurranseutsette de planlagte arbeidene, men dette fikk ingen støtte i forsamlingen. Med unntak av denne sameieren fikk PPØs forslag full tilslutning,