Endret: 24 apr 2018     Opprettet: 21 mar 2017

Små gjenstander til ombruk

Miljøstasjonen tilbyr mer enn å ta imot avfall …

Ombruksavdelingen i den gamle miljøstasjonen

Brukte smågjenstander i god stand er det synd å sende til gjenvinning eller restavfall. I den mobile gjenbruksstasjonen i parken tas det imot gjenstander for ombruk.