Endret: 30 apr 2017     Opprettet: 21 mar 2017

Små gjenstander til ombruk

Miljøstasjonen tilbyr mer enn å ta imot avfall …

Ombruksavdelingen i miljøstasjonen

Brukte smågjenstander i god stand er det synd å sende til gjenvinning eller restavfall. I minigjenbruksstasjonen i parken er det en egen avdeling for ombruk. Her er det blitt levert leker, bøker, små kjøkkenmaskiner, ski og annet som kan hentes av beboere.