Endret: 2 mai 2021     Opprettet: 11 jan 2021

Om Høyskoleplassen

Det pågår arbeider med nytt dekke på Høyskoleplassen.  Ferdigstillelse er beregnet til uke 7 i år. Arbeidet har vært vanskelig og har tatt lang tid ettersom det er støtt på mange feil ved det tidligere anlegget. En rekke tiltak er gjort for å få et tett dekke, blant annet er det lagt dobbel membran og sterkt forbedret avløpssystem. Alt som tidligere var over bakken, blomsterkasser og trapp, kommer på plass igjen.

Etter dette gjenstår fase 2, som omfatter det smalere området foran inngangsdørene. Planene for prosjektet er klare, men det er ikke bevilget penger på årets budsjett, og dermed kan ikke Statsbygg komme med prognose for ferdigstillelse.

Det nye dekket er testet og er tett, men vanninntrenging til kjeller fra andre områder enn Høyskoleplassen er påvist.