Endret: 24 apr 2018     Opprettet: 11 jan 2018

Ny gjenbruksstasjon

Oslo kommune renovasjonsetaten har besluttet å legge ned minigjenbruksstasjonen i Pilestredet Park 31.01.2018. Til erstatning får vi en mobil løsning.

Mobil minigjenbruksstasjon er et bemannet tilbud, der en spesialtilpasset container blir utplassert en gang i uken. Publikum kan levere samme type avfall som på den stasjonære minigjenbruksstasjonen. Det er også en ombruksløsning.

Stasjonen settes rett innenfor bommen på plassen utenfor REMA, og skal stå der tirsdager kl. 16.00–17.30. Første utplassering tirsdag 6. februar.

Her kan som tidligere leveres inntil 0,5 m³ som du kan bære med deg av

 • klær, tøy og tekstiler
 • metall
 • trevirke, maks 1 meter i lengde (ikke impregnert trevirke, som må leveres ved en større gjenbruksstasjon.) 
 • keramikk og porselen
 • papir, papp og kartong
 • batterier, lysstoffrør og lyspærer
 • farlig avfall
 • små elektriske apparater
 • små gjenstander til ombruk (små elektriske apparater kan ikke leveres til ombruk)
 • plastprodukter
 • isopor