Endret: 28 feb 2019     Opprettet: 13 jun 2018

Litt styrenytt

Ny styreleder i PPØ

I konstituerende styremøte ble John Hundven valgt til ny leder etter Bjørn Løvlie, som takker av etter 10 års tjeneste.

Smittemuren

Den nyrestaurerte smittemuren er påført skader etter en hard vinter. Den er blitt skitten av sot og algevekst. I tillegg skaller kalkpussen av enkelte steder. Det er besluttet å lage 3 prøvefelt til fra lyktestolpen til venstre for inngangen fra Pilestredet: 

  • Felt 1: overflate med utbedret slemming
  • Felt 2: overflate med utbedret slemming og påføring av algemiddel 
  • Felt 3: overflate med utbedret slemming og påføring av graffitivoks-beskyttelse 

Etter nok en vinter vil det vurderes hvilken behandling som står best. Samtidig undersøkes det om reparasjonene på muren helt eller delvis er en reklamasjonssak. 

Revitaliseringen av parkområdet

Årsmøtet ga styret mandat til å gjennomføre 3 parkprosjekter i inneværende år. For gjennomføringen er det tegnet kontrakt med Tor Smaaland i Små Landskap AS.

Arbeidene blir satt i gang i midten av august og varer om lag én måned. Områdene som får et løft i denne omgang, er Sentralparken og Parkstredet. Buskfeltet langs muren i Frimanns gate blir brukt som toalett- og boområde. Dette kan ikke vare ved, og derfor vil det her bli omplantet på en slik måte at det ikke lenger er innbydende for uønskede gjester.