10 nov 2021

Kalender - booke møterom

Fra 1.januar legger OBOS ned herborvi.no. Da må møterommet bookes via kalenderen i vibbo.no. Kalenderfunksjonen i vibbo kan tas i bruk allerede nå. Velg tema "kalender", trykk på + tegnet og deretter kalenderikonet. Legg inn tidsrommet du ønsker å booke møterommet i kalenderen.