12 mai 2021

Ingen containere i år

Hver vår har PPØ utplassert containere 3 steder i parken for at beboere skal kunne kaste saker og ting. I fjor kom det nye og strenge regler for sortering av avfallet, og vi måtte ha egne containere for restavfall, elektronisk avfall og farlig avfall. Tidligere har vi bare hatt en type container.  I fjor ga folk blaffen i å sortere avfallet. I tillegg til at vi måtte betale ekstra for leie og transport av 3 typer containere i stedet for en, ble vi påført ekstra gebyrer for manglende sortering.

Vi minner om den mobile gjenbruks-stasjonen fra Renovasjonsetaten. De er hos oss hver tirsdag i tidsrommet 16.00–19.00 og er plassert foran Pilestredet Park 30. 

Les om kildesortering og gjenbruk