20 mar 2018

Håndheving av parkeringsregler innskjerpet

Som følge av at stadig flere parkerer bilene sine på områder i Pilestredet Park hvor det ikke er tillatt, er det blitt nødvendig å gå til mottiltak. Det vil si at flere bøter vil bli ilagt fremover, noe som kan unngås ved å benytte parkeringsautomat og de godjente plassene i C-buen. Inntil videre er Obos unntatt, mens det arbeides med å finne bedre løsninger og tydeligere skilting på stedene der problemet har oppstått. Parkeringsselskapet Time Park som sørger for reguleringen, følger bestemmelsene i parkeringsforskriften av 1.1.2017, som er omtalt på nettstedet deres

Ved feilparkering av kjøretøy kan man henvende seg til Timepark 23 08 01 99 eller vakttelefon utenfor ordinær åpningstid 482 12 418.