13 aug 2019

Birøkt

Biene trives i parken og produserer rikelig med honning.