Endret: 14 mar 2018     Opprettet: 1 mar 2018

Beboermøte om utvikling av uteområdene

Pilestredet Park ble ved etableringen omtalt som «et av de største, byøkologiske prosjekter i Norden». Prosjektet er tildelt flere priser, og det er ingen tilfeldighet at vårt bomiljø tilhører Oslos mest attraktive.

Mye har vokst seg godt til i parkanleggene siden den gang. Men noe har også gått tapt. Bruk, slitasje og variabler i vekstsesongene har gått ut over ambisjonene om frodighet og blomsterrikdom, samtidig som kunnskapen om byøkologi har endret seg.

PPØ har hittil ikke hatt en samlet plan for parkområdet når det gjelder forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling og har derfor engasjert tidligere slottsgartner Tor Smaaland til en gjennomgang av utemiljøet. Han har nå levert en overordnet plan for en videre bærekraftig utvikling og drift, kalt Perspektivplan Pilestredet Park 2.0.

Planen er lagt ut på nettstedet pilestredetpark.no og vil bli grundig presentert på et informasjonsmøte som er åpent for beboerne. Den kan leses her

  • OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
  • Auditoriet Athene
  • Pilestredet 46
  • Tirsdag 13. mars 2018 kl. 18.00

Velkommen!

Pilestredet Park ØkoDrift