Endret: 4 jun 2017     Opprettet: 6 mai 2017

Barnefamilier i Pilestredet Park

Barnas Boligbyggere søker 2 barnefamilier …

Barnas Boligbyggere jobber for å fremme barns bokvalitet og har fått støtte fra Husbanken og flere fagmiljøer til å gjennomføre en kartlegging i flere boligområder i Oslo. Vi søker 2 barnefamilier i Pilestredet Park som har lyst til å være med på å påvirke barns bokvalitet. Vi ønsker å snakke med foreldre og barn i alderen 7-11 år som har bolig her. Både foreldre og barn vil bli honorert for deltakelsen. Ta kontakt med post@barnasboligbyggere.no. Sjekk også ut vår webside om du vil vite mer:  www.barnasboligbyggere.no.