25 mar 2019

Årsmøte i PPØ

Torsdag 23. mai 2019 kl. 18:00

Årsmøtet finner sted torsdag 23. mai 2019 kl. 18:00. Årsrapport og regnskap for 2018 m.m. legges ut nærmere møtedato. Eier av seksjon eller borettsandel har anledning til å møte på sameiermøtet uten ordinær tale- og stemmerett.