Nyheter fra tidligere nettsted.

Nyhetene fra det forrige nettstedet er flyttet hit.

11.2.2015

Snekkerbua i Pilestredet Park

Tre initiativrike herrer i Pilestredet Park står bak et flott prosjekt som kan komme alle beboere i PP til nytte og glede: En egen snekkerbod til bruk for alle beboere som har behov for et sted å kunne utføre snekring og andre former for håndverksarbeider alene eller i samarbeid med andre.

Bua som fikk nytt bruksområder for flere måneder siden, er en del av komposthuset som ligger i Diagonalen – dvs. bakken som går på skrå mellom Stensberggaten og Ballplassen. Initiativtakerne er pensjonistene Torger Richter, Tor A. Karlsen og Tron Stagebo.

To av initiativtakerne til Snekkerbua, Torger Richter og Tor A. Karlsen

Utveksling av tjenester

De er alle nevenyttige og idèrike folk som ønsker et system der beboerne kan hjelpe seg selv og hverandre med mange forskjellige tjenester etter evne og behov, også utenfor bua. Det kan for eksempel dreie seg om tjenester, som katte- eller hundepass, datahjelp, vanning av blomster, utføring av div. ærender for beboere som er blitt skrøpelig til bens eller av andre årsaker trenger litt assistanse i hverdagen.

– Vi tenker oss rett og slett et gratis og gjensidig hjelpesystem der alle i prinsippet skal kunne hjelpe hverandre med forskjellige tjenester, sier den ene av initiativtagerne, Torger Richter.

Ta kontakt!

Selve Snekkerboden har fått et fint og lyst lokale og har vært i bruk en stund, likevel er det ikke kommet så mange henvendelser, opplyser Torger Richter. Han oppfordrer alle som har ønsker eller tilbud, om å lese oppslaget på veggen på utsiden av Snekkerbua, og benytte seg av postkassen ved siden av, så vil henvendelsene bli behandlet etter hvert som de kommer inn.

30.10.2014

Infomøte 15.10.2014

Onsdag 15. oktober ble det avholdt informasjonsmøte for sameiere og beboere i Pilestredet Park.

Et 30-talls sameiere/beboere var møtt frem til møtet der styreleder Bjørn Løvlie i Pilestredet Park Økodrift (PPØ) orienterte om de forskjellige temaene, utfordringene og forholdene som angår parken vår.

Et trettitalls beboere og sameiere i Pilestredet Park var møtt frem til informasjonsmøte i regi av styret i Pilstredet Park Økonomisk dift (PPØ). Møteleder var styreleder i PPØ, Bjørn Løvlie.

De viktigst punktene gjaldt restaurering av smittevernmuren som avgrenser Pilestredet Park mot Pilestredet og Nordahl Bruns gate. Muren er historisk og står på Byantikvarens gule liste over verneverdige byggverk i Oslo. Den er i dårlig forfatning og trenger sårt til oppussing.

Man kom igjen tilbake til at denne oppussingen blir en meget kostbar affære som bl.a. Sameiet Thonbygg mener burde være utbygger Statsbyggs ansvar og at man derfor bør vurdere å gå til rettssak for å få lagt det øknomiske ansvaret på Statsbygg. PPØ mener at mange av detaljene ved overtagelsen av Pilestredet Park er så uklare og at så lang tid er gått, at det er høyst usikkert om PPØ kan vinne en evt. rettsak. Sameierne risikerer å derfor sitte igjen med høye regninger i forbindelse med rettsaken, i tillegg til ansvaret for å pusse opp Smittevernmuren for millionbeløp.

Sameiet Thonbygg stilte på møtet med sin advokat, som mener Pilestredet Park kan ha mye å vinne på en rettsak, og ble utfordret på å legge fram dokumentasjon på at det var et krav om at det skulle holdes en overtakelsesforretning ved overføring av sameieeiendommen til PPØ.

Andre temaer som ble diskutert på informasjonsmøtet var behovet for å øke innbetaling av felleskostnader, bla. for nettopp å dekke de store utgiftene som vil komme i forbindelse med en oppussing av smittevernmuren.

Det ble atter en gang slått fast at trærne er Parkens store pryd og stolthet – til sammen ca. 310 trær gjør boområdet vårt vakkert, åpent og luftig. Men vi har også et stort ansvar for disse trærene. Mange av dem er verneverdige og krever spesielt stell og beskyttelse og krever dermed også en stor plass på budsjettet.

Møtedeltagerne ble gjenom store lysplansjer minnet om hvor viktig det er for bomiljøet at vi tar godt vare på de mange trærne i parken vår.

Behovet for bedre belysning i noen mørke områder av parken ble diskutert, samt behovet for å få pusset opp de mange sittebenkene som er plassert rundt omkring i parken vår.

Dette er oppgaver som blir utgiftsposter på budsjettet for 2015.

Tekst og foto: Kari-Grete Alstad

12.5.2012

Nøkkel til bom

Pilestredet Park er bilfritt området, men det er mulighet for å kjøre inn på området ved behov.

Utlån av bomnøkkel kan avtales hos Obos Eiendomsdrifts servicesenter: tel: 22 99 18 80 på dagtid mellom kl 0900 – 1500 eller mail - oboseiendomsdrift@obos.no

Det må stilles et depositum på kr 500 ved utlevering av nøkkel og det vil bli utstedt et parkeringsbevis. Parkerte biler på fellesområde uten parkeringsbevis kan ilegges parkeringsavgift.

1.5.2012

Hagekomité

Økt trivsel i Pilestredet Park.

I samarbeid med styret er det etablert en Hagekomité som i dag teller rundt 10 personer. Hagekomiteen vil se på tiltak som kan øke trivselen i Pilestredet Park enten dette er å utføre noe hyggelig dugnadsarbeid på uteanlegget, arrangere sosiale tiltak for beboere eller komme med forslag til utsmykking o.l.

Kontaktperson for hagekomiteen er Hans Petter Beldring (PP 32) tlf 913 78 505. Har du lyst til å bli bedre kjent med gode naboer, så ta kontakt.

22.1.2008

Minigjenbruksstasjonen åpnet igjen 21. februar

I midten av januar var det en mindre brann i minigjenbruksstasjonen i Pilestredet park. Den har derfor vært midlertidig stengt, men åpnet igjen torsdag 21. februar, etter opprydding og oppussing. REN takker for tålmodigheten og ønsker brukerne velkommen tilbake.

Innkastluken som tidligere ble benyttet for å levere tekstiler utenfor åpningstiden, er nå plombert for å hindre hærverk og brannpåsetting. Tekstiler kan derfor ikke lenger leveres utenfor åpningstidene. REN jobber med alternative løsninger og vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Vi henstiller brukerne til ikke å sette fra seg plastposer med tekstiler og/eller annet avfall utenfor minigjenbruksstasjonen.

REN ønsker å takke for hjelpen og tålmodigheten!

22.1.2008

Driftsjef fra Hammersborg Eiendomsdrift AS

Med virkning fra 11. februar 2008 er det inngått en avtale mellom PPØ og Hammersborg Eiendomsdrift as om oppfølging og videreutvikling av driftstjenestene på PPØ’s områder.

Driftsansvaret omfatter følgende områder:

 • Friområder og parker (dette inkluderer Kvinneklinikkparken, Gjenbruksparken og Sentralparken)

 • Offentlige tilgjengelige trafikkarealer, gangveier og plasser

 • Teknisk kulvert

 • Kildesortering

 • Verneverdig mur mot Nordahl Brunsgate og Pilestredet

Innholdet i driftstjenestene fra starten av vil være:

 • Følge opp dagens inngåtte avtaler mellom PPØ og leverandører – være styrets forlengede arm

 • Registrere oppgaver som bør gjøres – registrere avvik i forhold til krav og avtaler

 • Besørge at oppgaver blir gjort – utføre selv eller bestille utført etter avtalte fullmakter

 • Fortløpende vurdere driftskonsept for PPØ og rapportere og/eller foreslå nye løsninger etter avtale med styret.

 • Delta på PPØs styremøter - normalt avholdes det månedlige styremøter

 • Fakturakontroll

I første omgang dreier oppdraget seg om PPØ’s områder og oppfølging av deres avtaler. I en senere fase kan det bli aktuelt å levere tjenester til de enkelte boligselskapene/medlemmene av PPØ.

For første 3- måneders periode, fra oppstartsdato 11. februar 2008 til 11.mai 2008 er rammen fastsatt til 80 timer pr måned. Ved utløpet av perioden kan det avtales nye rammetall for tidsforbruk. I innledende fase, fra 11. februar til medio mars 2008, vil imidlertid ressursforbruket være noe lavere - ca 10 timer pr uke. Driftsleder fra Hammersborg Eiendomsdrift as skal være på eiendommen hver arbeidsdag og som en hovedregel etter lunsj.

Spørsmål om avtalen kan rettes til Styreleder i PPØ, Marius Lysaker, 92444537