Endret: 23 mar 2017     Opprettet: 25 sep 2016

Nye skilt i parken

For å tydeliggjøre at det er båndtvang i parken er det satt opp nye skilt.

Som oppfølging av siste sameiermøtets enstemmige vedtak om at hunder skal holdes i bånd, har PPØ nå satt opp skilt som tydeliggjør at det er båndtvang i parken. Etter forslag fra hundeeiere er det i tillegg utplassert hundeposer ved disse skiltene.

Reglene for hundehold fremgår av vedtektene punkt 7.

Samtidig er stativene med infotavler fornyet. Kartene er revidert og forenklet, og de er blitt lettere å lese enn de gamle. Stativet ved innkjøringen fra Frimanns gate er flyttet inn på plassen foran Rema, og et nytt skilt er satt opp ved åpningen inn fra Pilestredet ved siden av hovedinngangen til Høgskolen (tidl. patologibygget).