John Hundven

 • Styreleder (boligrepresentant)
 • epost: jhundven@gmail.com

Hans Petter Beldring

 • Nestleder (næringsrepresentant)
 • epost: synskon@online.no

Torger Richter

 • Styremedlem (boligrepresentant)
 • epost: richter@online.no

Adriana Cvjetkovic

 • Styremedlem (offentlig representant)
 • epost: adcv@statsbygg.no

Knut Hoås

 • Styremedlem
 • epost: knut.hoaas@gmail.com

Else Ingeborg Ravn

 • Styremedlem
 • epost: else.ravn@utdanningsforbundet.no

Terje E.G.Eriksson Berge

 • Varamedlem (næringsrepresentant)
 • epost: tesorensen55@hotmail.com

Anders Grini

 • Varamedlem
 • epost: anders.grini@gmail.com

Anne Cecilie Åsenden

 • Varamedlem (offentlig representant)
 • epost: aca@statsbygg.no

Bjørn Løvlie

 • Varamedlem (boligrepresentant)
 • epost: blovlie49@gmail.com

 

Se vedtektene for styrets sammensetning