Endret: 23 mar 2017     Opprettet: 18 feb 2017

Kandidater til PPØ-styret søkes

På årsmøtet i PPØ 18. mai er det bl.a. valg av styremedlemmer …

Fellesområdet i Pilestredet Park ivaretas av PPØ-styret, som består av 6 medlemmer og minst 3 varemedlemmer. Nå er tiden inne til å melde inn kandidater som har lyst til å gjøre en innsats: 

På årsmøtet i PPØ 18. mai er det bl.a. valg av styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité. Dersom du ønsker å være med på laget som tilstreber å skape et best mulig bomiljø i Pilestredet Park, kan du ta kontakt med valgkomiteens leder på epost: jhundven@hotmail.com

Les mer om PPØ og styrets sammensetning i vedtektene ved å bla litt nedover her