Pristildelinger

Pilestredet Park er tildelt flere priser, deriblant Oslo kommunes pris for god byarkitektur i 2005 og Statens byggeskikkpris i 2007. I begrunnelsen for dem begge står bærekraft og miljøvennlige løsninger sentralt, både når det gjelder boliger og fellesarealene ute.

Enkeltaktører og rehabiliteringsprosjekter er også berømmet. I 2006 fikk den gamle kvinneklinikken, som nå er helse- og forskningssenter, Fortidsminneforeningens kulturvernpris, fordi bygningens medisin- og kulturhistoriske arv er så godt ivaretatt. Året etter gikk den nasjonale miljøprisen Glassbjørnen til arkitektkontoret GASA AS, som prosjekterte nybygg for Obos og Selmer og hadde et særskilt ansvar for gjenbruk av rivingsmasser, fordrøyningsanlegg og energibesparing.

Oslo kommunes pris for god byarkitektur i 2005

Statens byggeskikkpris i 2007