Gjenbruksskulpturer i parken

Da utbyggingsfasen nærmet seg slutten våren 2006, ønsket Statsbygg å markere hvor viktig gjenbruk av rivningsmasse hadde vært gjennom de seks årene arbeidet på det gamle Rikshospitalet pågikk. Sammen med noen av selskapene som var med fra starten, bestemte de seg for å gi gave til beboere og brukere ved å «forvandle granitt og tre til kunst», som det het i invitasjonen til åpningsfesten. Den fant sted 23. mai, og da hadde tre billedhuggere gjort sitt beste for å virkeliggjøre ideen.

De fikk ikke mer enn et par uker på seg etter at steinblokker fra hus som var revet og stammen fra et av kastanjetrærne som måtte felles, ble brakt til et telt som ble satt opp på Høyskoleplassen for anledningen. Men skulpturene ble overlevert med Oslos ordfører og andre prominenser til stede. Plasseringen ble avgjort ved loddtrekning, og senere er hver av dem utstyrt med skilt som navngir både kunstnere og givere.

Resultatet fremgår av bildene:

Granittskulpturen Skilpadde, laget av Arne Mæland fra Norge.
Ved Gjenbruksparken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granittskulpturen Three Pieces , laget av Attila Rath Geber
fra Ungarn. På Hospitalplassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granittskulpturen Rikshospitalet ,
laget av Arne Mæland fra Norge. 
I Utsyns uteområde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treskulpturen To hviskende , laget av
Marcela Romagnoli fra Chile.
Ved hellingen nedenfor Kvinneklinikken.

Denne skulpturen tålte ikke å stå ute.
Med tiden fikk den store råteskader og
kunne ikke reddes. I 2017 ble den fjernet.