Endret: 15 mai 2019     Opprettet: 28 mar 2017

Båndtvang

Det er lovbestemt båndtvang over hele landet for hunder fra 1. april …

I Pilestredet Park er det båndtvang året rundt (se vedtektene punkt 7), mens de generelle reglene fremkommer av hundelovens § 6.

Det er populært å ha hund, men det stiller visse krav til eieren. En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting og skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser.